Storgaten 10 A

A/S Karl A Haraldsen


A/S Karl A Haraldsen leier ut og forvalter egne bolig og næringseiendommer i Oslo. Vi bygger på flere generasjoners erfaring innen utleie og drift av eiendom. Det legges stor vekt på kontinuerlig administrasjon/oppfølging samt vedlikehold av eiendommene.

Vi har for utleie ca 7000 kvm. kontorer, 1000 kvm. butikk lokaler, 21 leieligheter, 1000 kvm. lager i tillegg til garasjeplasser både inne og ute.

Eiendommene er kombinasjonsbygg og vi skreddersyr individuelle kontorløsninger etter behov.